Opening Hour

Mon - Sun, 08:00 - 24:00

Call Us

+86-21-58386189

Zdravstveni informacioni sistem

Zdravstveni informacioni sistem

+

Zdravstvena infomatika je naučna disciplina koja se bavi teorijom i praksom informacionih procesa u zdravstvenoj zaštiti. programeri. Zdravstveni informacioni sistem U opštem smislu informacioni sistem predstavlja skup ljudi.

3M Zdravstvena zaštita | Predstavništvo 3M (East) Srbija

3M Zdravstvena zaštita | Predstavništvo 3M (East) Srbija

+

Medicinski proizvodi koji sprečavaju infekcije i promovišu lečenje .

Tech hosted by LANACO | 2018

Tech hosted by LANACO | 2018

+

Prezentacija CAREOLL medicinski informacioni sistem 11:00 LANACO Tehnološki centar / konferencijski centar Bit Alliance / Armin Talić Obraćanje predstavnika Bit Alliance

Biohemijska laboratorija

Biohemijska laboratorija "Jugolab" otvorena i u Zrenjaninu

+

Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi u laboratorijski informacioni sistem, što omogućava visoku preciznost i .

Integracija medicinskih informacionih sistema u sisteme za ...

Integracija medicinskih informacionih sistema u sisteme za ...

+

sistem) i GPS sistem za praüenje vozila svih službi kao i svi postojeüi informacioni sistemi koji se nalaze u okviru MUP – a, lokalne samouprave i teritorijalne odbrane a

WriteImage CEP Novi informacioni sistem značajno je ...

WriteImage CEP Novi informacioni sistem značajno je ...

+

Sistem rada funkcionisao je na analognoj telefonskoj centrali i previše se oslanjao na subjektivnu procenu dispečera o raspoloživosti medicinskih ekipa, što je za posledicu imalo često zauzete telefonske linije i produženo vreme odziva.

MEDIsoft medicinski softver Informacioni sistem Zavoda ...

MEDIsoft medicinski softver Informacioni sistem Zavoda ...

+

Informacioni sistem Zavoda za nuklearnu medicinu KC Banja Luka Utorak, 28 August 2007 Na primjeru Zavoda za nuklearnu medicinu (ZZNM) Kliničkog centra u Banjoj Luci ukratko ćemo opisati organizaciju i mogućnosti jednog bolničkog informacionog sistema.

AlfaSoft preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema

AlfaSoft preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema

+

Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis proširen je modulom za rad sa prenosnim računarima i vagama. Unos podаtаkа se obаvljа primenom prenosnih ručnih rаčunаrа. Naši stručnjaci održali su obuku zaposlenima za upotrebu prenosnih računara i rad u aplikaciji (tom prilikom svim zaposlenima izdati su .

Integracija IZIS i HeliantHealth informacionog sistema ...

Integracija IZIS i HeliantHealth informacionog sistema ...

+

Integrisani Zdravstveni Informacioni Sistem IZIS ZU 1 ZU 2 ZU n. . . Centralna baza podataka Lokalne baze podataka Podaci se čuvaju i održavaju u centralnoj bazi podataka.

Medicinska informatikaSlajdoviStatistikaMedicina (9 ...

Medicinska informatikaSlajdoviStatistikaMedicina (9 ...

+

Zdravstveni dravstveni informacioni sistem,Medicinska informatika,Slajdovi,Statistika,Medicina,PODACI, ZNANJE, INFORMACIJE,Informacioni tokovi,Znanje u sistemu ...

Informacioni sistem FIMES | RC ETF

Informacioni sistem FIMES | RC ETF

+

FIMES je informacioni sistem za kadrovsku evidenciju, obračun zarada i honorara, finansijsko poslovanje, vođenje knjigovodstva i materijalnog poslovanja, evidenciju i .

jZIS java Zdravstveni Informacioni Sistem

jZIS java Zdravstveni Informacioni Sistem

+

jDicom – PACS sistem integrisan u jPat, jNurse – sestrinski modul, omogućuje online unos lekova preko wireless mreže i prenosnih računara. Osnovna ideja: •svaka poseta pacijenta bolnici (epizoda) i •svaki pregled, intervencija, lab. Analiza (podepizoda) se beleže .

Transfer tehnologija

Transfer tehnologija

+

Informacioni tehnološki sistem relacionih baza podataka u oblasti energetike Ekspertni sistemi za projektovanje i optimizaciju tehnologija, sistema i opreme u procesnoj tehnici Softverski alati za konverziju podataka iz jedne baze u drugu

Zdravstveni informacioni sistem

Zdravstveni informacioni sistem

+

Zdravstveni informacioni sistem Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.

OD 1. JANUARA SVI POREZI NA JEDAN KLIK: Građani će uvid u ...

OD 1. JANUARA SVI POREZI NA JEDAN KLIK: Građani će uvid u ...

+

Kako navodi Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu, rad na prebacivanju lokalnih baza podataka u jedinstveni informacioni sistem je uveliko u toku.